8990 Ft-tól ingyenes szállítás

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a honlapon található tájékoztatásokat és a jelen dokumentumban foglalt feltételeket.

 

Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot:

 

Cégnév: BTM-UNIO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Munkás utca 1. A.ép.

Telefon: 06 30 177 4065

E-mail: info@tokgalaxis.hu

 

 1. Az ÁSZF hatálya. 2
 2. Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai 3

III.   A Szerződés létrejötte. 3

 1. Termékinformációk elérhetősége. 4
 2. Árak. 4
 3. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja. 5
 4. Szállítási információk. 5
 5. A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése) 7
 6. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése. 7
 7. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása. 7
 8. A Vásárló személyes adatainak megadása. 7
 9. A vásárló nyilatkozatai 7
 10. Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése. 7
 11. A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása. 7
 12. A megrendelés visszaigazolása. 7
 13. A megrendelések feldolgozása. 8
 14. A szerződésszerű teljesítés követelményei 8
 15. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról 9

VII.     Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok. 10

 1. Kellékszavatosság. 11
 2. Termékszavatosság. 13
 3. Jótállás. 14
 4. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje. 17

VIII.    Panaszkezelés. 18

 1. Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági eljárás. 19
 2. Egyéb rendelkezések. 22
 3. Szerzői jogok. 22
 4. Magatartási kódex. 22
 5. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 22
 6. Adatkezelés 22
 7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás. 22
 8. ÁSZF-re irányadó jog. 23

 

 

 

                                                                                                                                                       I.      Az ÁSZF hatálya

Az eledbolt.hu domain néven üzemelő Webáruház szolgáltatását a weboldalon elhelyezett tájékoztatókban és az Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.

A jelen ÁSZF az üzemeltetést végző Vállalkozás, (a továbbiakban: mint Eladó, mi), valamint a Webáruházban meghirdetett termékek vásárlója (a továbbiakban Vásárló, Ön) között, mint távollévők között létrejövő, elektronikus úton kötött szerződés feltételeit tartalmazza, a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, ide értve a honlapon keresztül történő megrendelés leadására, szállítási és fizetési feltételekre, a szerződéskötésre, a Felek szerződésszerű teljesítésére, hibás teljesítés esetére, az elállási jogra vonatkozó feltételeit és tartalmazza továbbá mindazon fogyasztói tájékoztatást, amelyet az Eladó számára a vonatkozó jogszabályok előírnak.

Az Eladó a szolgáltatását Magyarországról nyújtja és Magyarország területén vállalja a megrendelt termékek kiszállítását.

Az ÁSZF a weboldalon való közzététel napján válik hatályossá.

Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2024. április 09.

A személyes adatok kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatást – az EU Általános adatvédelmi rendeletében előírt tartalommal – a Webáruház külön menüpontjában letölthető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. ÁSZF-ben használatos fontosabb fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

Felek: az Eladó és a Vásárló együtt;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Eladó a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az Eladó számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut;

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás;

Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el;

Vásárló: A Webáruházban meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező bármely személy;

Webáruház: olyan weboldal/honlap, amely elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt (termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít);

                                                                        II.      Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai

 

Az Eladó adatai:

 

Cégnév

 BTM-UNIO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely

4400 Nyíregyháza, Munkás utca 1. A.ép.

Levelezési cím

4400 Nyíregyháza, Munkás utca 1. A.ép.

Kiállító Hatóság

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adószám

26236052-2-15

 

Cégjegyzékszám

15-09-085019

Nyilvántartásba vette

Nyíregyház Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám

11744003-24414380-00000000

Ügyfélszolgálat

 

Üzlethelyiség

4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos utca 38.

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 10:00-17:00

 

 

Telefon

06 30 177 4065

Email

info@tokgalaxis.hu

 

Tárhelyszolgáltatást nyújtja:

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, István u. 6.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu

 

 

Kiszállítást végző partner:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Telefon: +36 1 802 0265

Mobil: +36 20 890-0660

 

 

                                                                                                                                          III.      A Szerződés létrejötte

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló és mi, mint Eladó között az alábbiak szerint jön létre áru adás-vételéről szóló szerződés. Egyes rendelkezések a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire állapítanak meg szabályokat, ezért azokat a rendelkezéseket, amely kifejezetten a fogyasztóra vonatkoznak, kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlóra kell alkalmazni.

A vásárló abban az esetben kezdeményezhet megrendelést, ha az Általános szerződési feltételeket elfogadja.

Weboldalunkon történő rendeléshez nem kell előzetesen regisztrálni, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a kosár menüben kell megadni a következő pontban ismertetett módon.

A megrendelése elküldése előtt, egyedi igények esetén javasoljuk előzetesen egyeztetni a szokásostól eltérő szállítási lehetőségekről.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A vásárló szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton kötelesek vagyunk késedelem nélkül visszaigazolni.

Szerződéskötés a Vevő által elküldött vételi ajánlat (megrendelés) elfogadásával

 

A szerződés tartalma: A szerződés tartalmára vonatkozóan a jelen ÁSZF határozza meg az általános szerződéses feltételeket. A jelen szerződés a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A szerződés az Ön vételi ajánlatának Vállalkozásunk, mint Eladó által történő elfogadásával jön létre az ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételekkel. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban az elküldött megrendelésekre a vételi ajánlat elküldésének időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

 

A szerződés nyelve, kezelése: A szerződés magyar nyelven jön létre, melyet nem iktatunk és nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A mindenkor hatályos Általános szerződési feltételek a Webáruház e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható, egyebekben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben is megküldjük.

 

A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

1.                  Termékinformációk elérhetősége

A Webáruházban értékesített termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a termékeknél szereplő leírások tartalmazzák.

Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük az Eladó adatai között rögzített telefonszámon vagy e-mailben szíveskedjen érdeklődni, vagy használja a „Kérdése van a termékről?” gomb megnyomásával elérhető űrlapot az üzenetküldésre.

2.                  Árak

A Webáruházban feltüntetett vételárak, illetve egységárak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák és forintban értendők.

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett vételárak az egyéb felmerülő költségeket nem tartalmazzák. A termékek vételárán felül felmerülő valamennyi költséget a „kosár” menü tartalmazza (pl. szállítási költségek, fizetés teljesítéséhez kapcsolódóan felmerülő költségek, csomagolási költség).

Kupon kedvezmények igénybevétele:

 A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Kupon akciók esetén a vételárból történő kedvezmény érvényesítéséhez a kupon kódját az érvényességi idején belül be kell írni a kosár menü megfelelő mezőjébe.

Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon akcióra vonatkozó feltételek tartalmazzák.

Eljárás hibás ár feltüntetése esetén:

Amennyiben a tőlünk elvárható gondosság ellenére olyan árat tüntettünk fel a termék mellett, amely 0,- ft, vagy a kedvezmény mértékével csökkentett eredeti vételárhoz képest számított akciós ár hibás, vagy ha a termék ára annak általánosan elfogadott árától nagymértékben úgy tér el, hogy a termék nem akciós áron szerepel, ezekben az esetekben az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolása során felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben Ön ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a vételi ajánlata visszavonásának joga.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megrendelésének elfogadása esetén a megrendelésben feltüntetett eladási ár érvényes, abban az esetben is, ha időközben árváltozás történt.

3.                  A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja

A Vásárló a termék(ek) vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket a 3.-4. pontokban foglaltaknak megfelelően teljesítheti.

 

Személyes átvétel: Ez esetben Ön az üzemeltető üzlethelyiségében/raktárában, a termék átvételekor, forintban fizeti meg a termék vételárát, készpénzben vagy bankkártyával.

Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges BARION Barion, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro; AMERICAN EXPRESS kártyákat fogadjuk el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra.

Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott GLS  General  Logistics  Systems  Hungary  Kft. futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

Webáruházunkban PAYPAL-on, APPLEPAY-on keresztül is fizethet.

Az MPL futárszolgálattal szállított megrendelés  esetén utánvétes fizetésre nincs lehetőség, a megrendelést kizárólag a megrendelés leadásakor bankkártyával lehetséges kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

4.                  Szállítási információk

Kiszállítási módok:

Személyes Átvétel:

 Házhoz szállítás díjszabása

GLS futárszolgálattal:

Rendelési érték 0-8990 Ft között a házhoz szállítás díja GLS futárszolgálattal: 1490 Ft

Rendelési érték 0-8990 Ft között a szállítás díja GLS Csomagponton történő átvétel esetén: 1290 Ft

Rendelési érték 8990 Ft felett a házhozszállítás, csomagpontra történő szállítás esetén ingyenes. (GLS futárszolgálat esetén)

MPL futárszolgálattal:

Rendelési értékről függetlenül: 3990 Ft

Utánvételes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj is hozzáadódik.

Az utánvételi fizetés díja: 290 Ft

Személyes átvétel esetén nincs szállítási és utánvételi díj.

MPL futárszolgálattal történő szállítás bankkártyás fizetéssel lehetséges.

Szállítási határidő:

- GLS futárszolgálattal:

Készleten, raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 1-2 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 3-7 munkanap

-MPL futárszolgálattal:

szállítási idő: 7-14 munkanap.

További információk a szállítással kapcsolatban

Webáruházunk a kiszállítást a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. (GLS), 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.) igénybevételével végzi.

Az átvétel időpontjáról és részleteiről SMS-ben a futárszolgálat küld tájékoztatást. A csomagok kézbesítése jellemzően munkanapokon történik 08-17 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a fent megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Sikertelen kézbesítés esetén új időpontban (jellemzően másnap) a futárszolgálat újra megpróbálja átadni a küldeményt. Kérjük, hogy adatait a gyors és precíz kiszállítás érdekében pontosan adja meg. Cégünk a csomagot nyomonkövetéssel (tracking) küldi, ezt a rendelés-visszaigazoló levélben találja. Minden rendelés értékbiztosított!

A nem rendeléshez tartozó kiszállítások (pl. nem a Szolgáltató hibájából eredő termékcsere) kiszállítási díja egységesen 1490Ft.

Ha elakadt a megrendelésben, vagy speciális igényei vannak, kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon, vagy e-mailben.

Ügyfélszolgálatunk mindenben esetben rendelkezésére áll.

 

Szállítással kapcsolatos reklamációk:

A vállalkozás mindaddig az időpontig felel a termék sérülésmentességéért (kárveszély), ameddig a vásárló azt birtokba nem veszi. A termék állapotának ellenőrzése a vásárló felelőssége. Kérjük vegye figyelembe, hogy az áru átvételekor Ön köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Vállalkozás jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

Kérjük, hogy kézbesítéskor a csomag épségét a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, jelezze a szállítónak, aki köteles a reklamációról jegyzőkönyvet felvenni. A szállítási sérült áru átvételét Ön megtagadhatja. A szállítási sérült csomaggal, illetve csomag automatában átvett termékkel kapcsolatos szállítási kifogását kérjük mielőbb jelezze telefonon, vagy e-mailben, hogy meg tudjunk tenni minden szükséges intézkedést a körülmények kivizsgálása és megfelelő rendezése érdekében. A kibontás folyamatát – ha van rá lehetősége és módja - , javasoljuk, hogy dokumentálja (kép- vagy videófelvétel útján), mert ez később fontos bizonyíték lehet. Amint felfedezte a törést, sérülést, azonnal jelentse be azt a vállalkozásnak.

A webáruházban a szállítással kapcsolatban elérhető tájékoztatás a kiszállítás igénybevételére vonatkozó szállítási feltételeknek tekintendő. Az érvényes szállítási díjak a webáruház kosár menüjében is megjelenítésre kerülnek.

                                                        IV.      A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése)

5.                  A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése

Az általunk értékesített termékeket termékkategóriánként lehet böngészni.

Az Ön által kiválasztott terméket a kiválasztott mennyiségben a „kosárba teszem” felirattal és piktogrammal ellátott gomb segítségével helyezheti a vásárlói kosárba, lehetővé téve a megvásárolni kívánt mennyiség megadását és vásárlói kosárba helyezését. A kosár tartalmának megtekintésére a Weboldal jobb felső sarkában elhelyezett ikonra történő kattintással van lehetőség.

A „kosárba teszem” gombra kattintva a termék kosárba kerülését a képernyőn megjelenő felirat igazolja. Ön ezt követően nyugodtan folytathatja a böngészést, vagy a „kosárhoz” gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát és befejezheti a megrendelést.

A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

6.                  Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása

A termék kiválasztását követően a „Kosár” gombra kattintással megjelenik a személyes adatok megadására szolgáló űrlap, itt választhatja ki a szállítási és fizetési feltételek közül az Önnek tetsző módot.

7.                  A Vásárló személyes adatainak megadása

A Vásárló szállítási és számlázási adatainak, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatainak megadása elengedhetetlen a szerződéskötéshez, ezért minden mezőt szükséges megfelelően, pontosan kitölteni.

8.                  A vásárló nyilatkozatai

Tekintettel arra, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, az Eladó erre vonatkozóan egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül az adatbeviteli mezők alatt adja meg az erre vonatkozó tájékoztatást.

A Vásárló az Eladó által megjelenített tájékoztatás előtt elhelyezett jelölő négyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

9.                  Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése

A szerződéses feltételek elfogadása és a megrendelés elküldésével felmerülő fizetési kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozat megtételét követően a „MEGRENDELÉS LEADÁSA” gombot megnyomva elküldheti a megrendelését.

A Megrendelés leadása gomb megnyomásával a Vásárlót fizetési kötelezettség terheli, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

                                                               V.      A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása

10.             A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elküldésekor a képernyőn azonnali üzenetként megjelenik egy tájékoztatás arról, hogy technikailag sikeresen megvalósult a megrendelés elküldése. A Vásárló által megadott e-mail címére 48 órán belül küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Amennyiben a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem kap a megrendelése (vételi ajánlata) fogadásáról e-mailt, Ön az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további megerősítést kérhetünk annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap kitöltője kérelmezte.

11.             A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfő/ péntek történik 8.00-16.00 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztatjuk a megrendelés (vételi ajánlata) elutasításáról vagy elfogadásáról.

Az Ön megrendelésének elutasítása esetén nem jön létre a Felek között szerződés.

Az Ön által elküldött megrendelés elfogadásával a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által elküldött – a megrendelés elfogadásáról szóló – e-mail az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A Felek között létrejött szerződéssel kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

12.             A szerződésszerű teljesítés követelményei

 

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy az Eladó részéről történő teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

Fenti követelmények teljesülése mellett továbbá – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy

A szerződéskötést követően a Vevőnek az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken van lehetőség kérelemmel, panasszal, minőségi kifogással élni.

                                                                                                VI.      Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról

 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26). Korm. rendelet 20.§ rendelkezései értelmében Önt a szerződés megkötésétől az alábbiak szerint illeti meg a szerződéstől indokolás nélkül való elállás joga.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

A fenti határidő

 

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére Ön tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt Önt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, úgy ezt egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni velünk. Nyilatkozatát választása szerint (pl. postán, vagy e-mailen, vagy személyesen) juttathatja el számunkra, ebből a célból felhasználhatja a Webáruházban letölthető elállási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállási nyilatkozat megérkezését követően elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az elállás tudomásul vételét és haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. a szállítás díját is). Ez alól kivétel, ha Ön olyan kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszaküldés költsége Önt terheli.

A visszafizetési kötelezettség kapcsán mindaddig visszatarthatjuk az Önnek visszajáró összeget, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg a termék visszaküldéséről az Ön hitelt érdemlő igazolását nem kaptuk meg. A két időpont közötti eltérés esetén a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegyük.

Az Önnek visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat látható, érzékelhető a terméken, a terméket nem áll módunkban visszavételezni.

Kivételek az elállási jog alól:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hivatkozott jogszabály 29. §-a értelmében, nem illeti meg az elállás joga az alábbi esetekben:

 1. a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem befolyásolható, és az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó az Ön kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, mely nem érinti az Ön által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékre kiterjedő elállási jogot;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elálláshoz fűződő jogát.

 

                                                                                                             VII.      Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok

 

A 45/2014. (II.26.) Korm rendelet 11.§ (1) bekezdés m)-n) bekezdéseiben foglaltak alapján, a jelen fejezetben tájékoztatjuk Önt a hibás teljesítésre vonatkozó, fogyasztót megillető kellék- és termékszavatossági jogokról, illetve a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.

 

A Polgári törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó szabályait a 373/2021. Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni, mely meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályait, ideértve a szerződésszerű teljesítést, a hibás teljesítést és a kellékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó különös szabályokat.

 

Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A 373/2021. Korm. rendelet értelmében az áru adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

13.             Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat. Fogyasztónak nem minősülő vásárló a hibát az Eladó költségére maga is kijavíthatja, illetve mással is kijavíthatja.

Különös szabály a kijavításra vonatkozóan, hogy a Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Tehát a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és az Eladó közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

A hiba közlésére vonatkozó szabályok:

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni velünk. Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztó a kellékszavatossági igényét kizárólag nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölheti, és azt sem, hogy az ennél hosszabb idő elteltével történő hibaközlés késedelmesnek minősül, csupán azt jelenti, hogy a két hónapos időtartamon belül a közlés késedelmére nem lehet hivatkozni. Ha a fogyasztó a hibát a felfedezésen túl közölte a vállalkozással, az eset körülményeinek mérlegelésével ítélhető meg, hogy a hibaközlés kellő időben történt-e.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (általános)?

 

A fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó áru esetében:

 

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ebből következik, hogy a fogyasztó által a teljesítést követő egy éven túl felismert hiba esetén nem kell vélelmezni azt, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, hanem az külön a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a fogyasztó – kétséget kizáró módon bizonyítva – a teljesítéstől számított egy éven belül ismeri fel a hibát, de azt a teljesítéstől számított egy éven túl, a közlésre vonatkozó határidőben közli, a fenti vélelem akkor is fennáll.

Melyek az áru adásvétele esetén irányadó sajátos szabályok?

Az Eladó a 373/2021. Korm. rendelet szabályai szerint megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette azt a feltételt, miszerint

illetve vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét arra hivatkozással, hogy a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak;

 1. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 2. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 3. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát az Eladóval.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – az előző bekezdés szerint – az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

14.             Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

 

15.             Jótállás

Az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (ideértve a rendeletben meghatározott tartozékokat és alkotórészeket) értékesítése esetén köteles jótállásra.

Mentesül az Eladó a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Amennyiben az Eladó a jogszabályon alapuló kötelező jótállás mellett önként jótállást vállal, a fogyasztó részére legkésőbb a termék teljesítésének időpontjában jótállási nyilatkozatot ad át tartós adathordozón.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 1. a) az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
 2. b) a jótállásra kötelezett nevét és címét;
 3. c) a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
 4. d) azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 5. e) a jótállás feltételeit.

Ha a Gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási idő meghosszabbodik a javításra átadás napjától azzal az idővel, amikor a javításra átadott terméket a fogyasztó nem használhatta. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A kötelező jótállás időtartama:

 

Termék eladási ár

Kötelező jótállás időtartama

Jótállási idő kezdete

10.000-100.000 Ft

 

 

1 év

A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy a vállalkozó (vagy nevében eljáró személy) által történő üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztó által történő üzembe helyezés esetén, amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket hat hónapot túl helyezteti üzembe, a jótállás határidő kezdőnapja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Javítás esetén a jótállás időtartama a javításra átadás napjától azzal az idővel meghosszabbodik, amikor a fogyasztó a hiba miatt nem használhatta a terméket.

100.001-250.000 Ft

 

 

2 év

250.001- től

3 év

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosságnál meghatározott jogosultságoktól függetlenül, térítésmentesen megilletik.

 

A jótállási jogok érvényesítésének nem lehet feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

A termék üzembe helyezésétől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén az Eladó a termék cseréjére köteles.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

Kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Az első alkalommal történő javítás során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, köteles – a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában – kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, az Eladó által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül köteles visszatéríteni.

 

 Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, - és a fogyasztó másként nem rendelkezik, illetve nem kéri a vételár arányos leszállítását, vagy a fogyasztási cikket megjavítását az Eladó költségére, az Eladó köteles 8 napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség az Eladó köteles a bizonylaton/számlán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni. Ha a kijavításra az erre vonatkozó igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik, a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül köteles kicserélni, vagy ha erre nincs lehetőség, a vételárat a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

 

Az Eladó a jogszabályban meghatározott tartalommal köteles jótállási jegyet kibocsátani és a fogyasztási cikkel átadni a vásárlónak a termék átvételekor.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) az Eladó nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos az Eladóval,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – az Eladó vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) az Eladó bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

A jogszabályi előírásnak megfelelő jótállási jegyet az Eladó legkésőbb az üzembe helyezést követő napon elektronikus úton is megküldheti (átadhatja) a fogyasztónak. Elektronikusan átadott számla akkor adható át elektronikus jótállási jegyként, ha a tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A kötelező jótállás az alábbi, a fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki:

 1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;
 7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;
 10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;
 13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
 15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;
 22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;
 23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
 24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
 25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;
 26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök;
 27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek;
 29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
 30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
 31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
 32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
 33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;
 34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;
 35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
 36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
 37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei.

16.             A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje[1]

Szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megtörténtét a Vásárlónak kell bizonyítania. Ha a szerződés megtörténtét az Eladó vitatja, az Eladó köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panaszkezelés módjára. Ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló számlát, nyugtát vagy egyéb bizonylatot bemutatja, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási érvényességét nem érinti a jótállási jegy szabálytalansága, vagy a jótállási jegy fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása. Ha az Eladó a jótállási jegyet nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a vételár megfizetését igazolja, mely esetben a jótállási jogok a számla vagy nyugta bemutatásával érvényesíthetők.

Az Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. b) a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 5. e) a hiba leírását,
 6. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Amennyiben ez a jegyzőkönyv felvétele időpontjában nem teljesíthető, az Eladónak 5 napon belül kell megküldenie a Vásárló felé a szavatossági illetve jótállási igény teljesíthetőségéről szóló tájékoztatását.

Az Eladó a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Az Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Kijavításra, illetve a szavatossági vagy jótállási igény érvényesíthetőségének vizsgálatára átvett termékről elismervényt kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, a termék azonosító adatokat, az átvétel időpontját, a kijavított termék átvételének időpontját. Az elismervény kiállítása helyett a szavatossági, illetve jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthető a termék átvételére vonatkozó fenti kötelezettség. 

A Vásárló hátrányára nem köthető ki szerződési feltétel, az ilyen kikötés helyébe a vonatkozó jogszabály rendelkezései lépnek.

                                                                                                                                                 VIII.      Panaszkezelés

 

Ön az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével kapcsolatban alábbi elérhetőségeinken tehet szóban, vagy írásban panaszt velünk, illetve a nevünkben eljáró személyekkel szemben:

 

Cégnév: BTM-UNIO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Munkás utca 1. A.ép.

Telefon: 06 30 177 4065

E-mail: info@tokgalaxis.hu

 

Fenti elérhetőségek szolgálnak egyebekben a szerződéskötést követően ügyfélszolgálati elérhetőségként is.

 

Az írásbeliség követelményének bármely olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely lehetővé teszi számunkra a nekünk címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A panaszát a Webáruház kapcsolat mezőjében megtalálható űrlapon is eljuttathatja hozzánk.

 

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és szóbeli panasz esetén helyben átadjuk Önnek, telefonon érkezett, illetve egyéb módon, írásban beérkezett panasz esetén legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal együtt küldjük meg az Ön részére. A hozzánk érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgáljuk és arra érdemi választ adunk. Elutasító válasz esetén az elutasítást írásban meg is kell indokolnunk.

 

A panasz felvételéhez szükséges:

 1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt a felvétel napjától számított három évig, az arra adott válasszal együtt őrizzük meg.

Arra törekszünk, hogy a szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton történő rendezzük.

Az elutasított panasz esetén tájékoztatjuk Önt, hogy a panasz jellegére tekintettel mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, ezek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárás általunk történő igénybevételéről is.

                                        IX.      Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági eljárás

 

Online vitarendezési Platform igénybe vétele

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely igénybe vehető az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

 

Békéltető Testülethez fordulás joga

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez is fordulni, amelynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A belföldi lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában az eljáró békéltető testület illetékességét az Eladó székhelye alapítja meg. Az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (további információ: http://bekeltetes-szabolcs.hu/)

Az eljárás célja: egyezség létrehozása a felek között, vagy döntéshozatal a fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztó, vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan.

A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető eljárásában a Webáruház üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listája: BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladónak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

 

Békéltető testületek elérhetősége

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: +36-88-814-121 
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma, illetve a fogyasztói panasza elutasítása esetén a lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatók. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel az Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

 

 

Bírósági eljárás

 

A fogyasztó az Eladóval szemben fennálló, fogyasztói jogvitából eredő követelését bírósági úton is érvényesítheti.

                                                                                                                                               X.      Egyéb rendelkezések

17.             Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

18.             Magatartási kódex

Nem alkalmazunk a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet.

19.             Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítéséig lehetősége van az Ön által bevitt adatok és a kosártartalom módosítására. Ha a kötelezően kitöltendő adatbeviteli mező üresen marad, a rendszer nem engedi elküldeni a megrendelést, a hibaüzenetet az adatbeviteli mező mellett a rendszer megjeleníti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződést az Ön által megadott adatok alapján teljesítjük, melynek része az értesítések küldése, kapcsolatfelvétel, számlázás, vagy a kiszállítás megszervezése. Kérjük, hogy az adatok pontatlansága, vagy változása esetén haladéktalanul értesítse munkatársunkat az ügyfélszolgálati elérhetőségen, annak érdekében, hogy a pontatlanul vagy tévesen megadott adatokat javítani, illetve törölni tudjuk. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

20.             Adatkezelés

A fogyasztó és az Eladó közötti szerződésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat, amelyben részletesen ismertetjük az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési gyakorlatunkat, illetve a fogyasztók személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és lehetőségeit.

21.             A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Webáruházban megadott vásárlói adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen tároljuk. A szolgáltató a Webáruház minimum 99%-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A tárolt vásárlói adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a tőlünk elvárható gondossággal választjuk meg a technikai és szervezési intézkedéseket. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 nap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról előre értesítettük a vásárlókat a Webáruház oldalán.

 

A Webáruház mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja megfelelő erősségű titkosítással történik, biztosítva a kommunikáció/adatbevitel titkosságát. Fenntartjuk a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában felfüggesszük vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntessük.

 

Sem technológiai intézkedések felhasználásával, sem más módon nem tiltjuk le, és nem korlátozzuk a vásárlók hozzáférését a Webáruházhoz a vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

22.             ÁSZF-re irányadó jog

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó.

Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Semmis az a kikötés, amely a fogyasztó jogait meghatározó jogszabályi rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára eltér.

A szerződésre vonatkozó jogszabályok:

 

 

        I.      [1] a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján

 

Az ÁSZF letölthető formában itt érhető el.


Togkalaxis telefonos Applikáció Letöltése az AppStore rendszeréből - IOS Togkalaxis telefonos Applikáció Letöltése a GooglePlay rendszeréből - ANDROID
©2018-2024 tokgalaxis.hu minden jog fenntartva!
powered by ForWeb - Webáruház Készítés